میلاد حضرت مهدی

این روزها در خیابان های شهر برای میلاد با سعادت حضرت مهدی (عج) جشن برپاست اما لذت این جشن با شما و تمیز کردن آن با کارمندان زحمت کش شهرداری!!!!

میلاد حضرت مهدی

میلاد حضرت مهدی

میلاد حضرت مهدی

میلاد حضرت مهدی

میلاد حضرت مهدی

میلاد حضرت مهدی

میلاد حضرت مهدی

میلاد حضرت مهدی

میلاد حضرت مهدی

میلاد حضرت مهدی


اطلاعات این مطلب:

نظرات

دیدگاه خود را به ما بگویید.